Du är här

5.7.2018 - 12:40

Vasa stads hemvård är en av finalisterna i Labquality Oy:s tävling Vuoden laatutarina

Ikäihmiset kädet 2 adobe stock
Finalisterna i Vuoden laatutarina har valts. Vasa stad kom med bland de fem finalisterna med temat Genom samarbete bättre omsorg och aktivitet i vardagen.

Genom samarbete bättre omsorg och aktivitet i vardagen är en samarbetsmodell som skapats av Vasa stads hemvårds direktör för hem- och anstaltsvården Leif Holmlund , förmanshandledare för äldreomsorgsassistentgruppen Tamara Vieri samt ergo- och fysioterapeuter.

Syftet med modellen är att för hemvårdsklienten möjliggöra en hemrehabiliterings-verksamhetsmodell som är långvarig och upprätthåller konditionen och förbättrar och upprätthåller hemvårdsklienternas fysiska välmående. Äldreomsorgsassistenterna inom hemvården är för sin del en samarbetsmodell för hemvården och Vasa stads sysselsättningsenhet.

Genom tävlingen synlighet för utvecklingsarbetet
 

Labquality är ett finländskt kvalitetshus inom social- och hälsovården, vilket främjar klient- och patientsäkerheten genom att förbättra kvalitetserkännande enligt ISO-standarderna. Tävlingen som Labquality Oy ordnar för första gången är riktad till organisationer inom social- och hälsovården.

I tävlingen belönas den bästa gärningen i anslutning till främjande av kvaliteten, vilken på ett verkningsfullt sätt har förbättrat till exempel nöjdheten med organisationen eller klienternas eller patienternas välmående.

Med tävlingen strävar man också efter att ge synlighet för det utvecklingsarbete som utförs dagligen. Bedömningskriterier är bland andra hur fräsch idén är och dess målinriktning samt ökande av välmåendet.

Till tävlingen inkom över 50 ansökningar för kvalitetsarbete. Till finalen valdes:

  • Vasa stad, hem- och anstaltsvårdens hemvård.
  • Jyväskylä samarbetsområdes hälsocentral JYTE.
  • Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite.
  • Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, centralsjukhus.
  • Affärsverket företagshälsan i Vanda.

Tävlingens segrare offentliggörs 24.8. på Terveys ja Talouspäivät i Helsingfors. Prisjuryn består av fem framstående påverkare inom social- och hälsovårdsbranschen. Första priset är 10 000 euro. Tävlingens beskyddare är Elisabeth Rehn.

Vasa stads hem- och anstaltsvård har beviljats Labqualitys certifiering av kvalitetssystemet, SHQS kvalitetserkännanden åren 2011, 2014 och senast 2017. Social- och familjeservicen, hälsoservicen och Laihela samservice bereder som bäst sina ansökningar för kvalitetserkännande.

Länk till artikeln

Senaste