Du är här

21.9.2018 - 16:00

Vasa stadsbibliotek har nöjda kunder

hyllyjä pääkirjastossa
Våren 2018 genomfördes bibliotekens landsomfattande användarenkät och resultaten är nu klara. Vasa stadsbibliotek fick skolvitsord 8.85 för sin service och verksamhet. Vitsordet är en aning bättre än medelvitsordet för hela landet. På enkäten svarade i hela Finland sammanlagt nästan 30 000. I Vasa inkom 343 svar.

Största delen av dem som svarade på enkäten var väldigt eller mycket nöjda med Vasa stadsbiblioteks boksamling och service. Personalen anses vara yrkes- och språkkunnig.

I svaren framkom önskemål om längre öppettider, i synnerhet i närbiblioteken. Även en större tidningssamling önskades. Behovet av tysta läsutrymmen och grupparbetsutrymmen lyftes fram i många svar.

Mest nöjd var man med personalens kompetens och tjänstvillighet. Även slopandet av reserveringsavgifterna och bibliotekens sagostunder fick mycket beröm.

Användarenkäten behandlas på biblioteket och utvecklingsförslagen beaktas vid planeringen av verksamheten.

Relaterade artiklar: 

Senaste

Vaasan_kaupunki_palosaari
18.7.2019
En passerande påpekade åt Vasa Vatten om lukt vid Metviken. Under filmning av kloakerna framkom det att avloppsvatten från bostäder hamnat i Metviken p.g.a. ett kopplingsfel i en fastighet.