Du är här

14.3.2019 - 13:42

Vasa universitet och Vasa stad bereder ägandet av Brändö campusområde

Yliopistokampus
Vasa universitet och Vasa stad bereder tillsammans ett köp av byggnaderna och markområdet som används av universitetet. För besittande av egendomen är syftet att bilda ett gemensamt bolag, av vilket universitetet skulle äga två tredjedelar och staden en tredjedel. Säljare är Finlands Universitetsfastigheter Ab. Vid förhandlingar har man som köpesumma kommit överens om cirka 26 miljoner euro. För stadens del behandlas ärendet i stadsfullmäktige måndag 18.3.

Gemensamma utvecklingsobjekt som omfattar hela campusområdet är bl.a. moderna lärmiljöer, lokaleffektivitet och höjande av lokalernas användningsgrad. Universitetet har till sitt förfogande en fastighetsyta på nästan 30 000 kvadratmeter, som dagligen används av 500 anställda och 5 000 studerande. Ett effektivt genomförande av enhetliga utvecklingsåtgärder skulle vara en stor utmaning för universitetet och staden i nuläget med tanke på det spridda ägandet.

- I universitetets strategi spelar campus och utvecklandet av det tillsammans med den omgivande gemenskapen en livsviktig roll. Vi vill göra detta till ett campusområde i världsklass, och med direkt ägande möjliggörs nu flexibelt och effektivt utvecklande av lokalerna enligt personalens och de studerandes behov. Därtill är samarbete med staden ett fint exempel på en samarbetsmodell som genuint ger mervärde. Vi stärker tillsammans utbildningens och forskningens betydelse som en del av bilden av Vasa stad, konstaterar Vasa universitets rektor Jari Kuusisto.

- Vasa stad har långsiktigt satsat på samarbete mellan staden, universitetet och övriga högskoleenheter samt näringslivet. Ur stadens perspektiv är en eventuell affär en fortsättning på utvecklandet av samarbetet och campusområdet. Staden har redan investerat betydande summor bl.a. i verksamhetslokaler som används av högskolorna. Vi vill skapa landets bästa nätverkande campusområde, konstaterar Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

Vasa universitet har för egen del godkänt affären och bolagiseringen liksom Vasa stadsstyrelse.

- Härnäst går ärendet för stadens del till fullmäktige för slutligt beslutsfattande måndag 18.3. Enligt förslaget som går till fullmäktige skulle staden placera cirka 2,7 miljoner euro i eget kapital i bolaget. Det här kommer inte att påverka stadens driftsekonomi, eftersom det är frågan om en investering, säger Häyry.

Affären förutsätter även godkännande av Finlands Universitetsfastigheter Ab:s bolagsstämma.  Om Finlands Universitetsfastigheter Ab och Vasa stadsfullmäktige fattar jakande beslut, uppskattas den slutliga affären äga rum i april. Vasa universitet fortsätter även efter affären som delägare i Finlands Universitetsfastigheter Ab.

Relaterade artiklar: 

Senaste