Du är här

3.10.2017 - 15:31

Vasa villig att förhandla med Korsholm om kommunsammanslagning

Stadsstyrelsen i Vasa behandlade vid sitt sammanträde 2.10.2017 bland annat förhandlingar om kommunsammanslagning, det ekonomiska utfallet samt detaljplanen för centralsjukhusområdet.

Korsholms kommunfullmäktige beslutade 21.9 att förhandlingar om kommunsammanslagning kan inledas med Vasa. Stadsstyrelsen i Vasa beslutade att den föreslår stadsfullmäktige att förhandlingar om kommunsammanslagning inleds. Stadsfullmäktige fattar beslut i ärendet vid sitt sammanträde 9.10.

Bokslutsprognosen en aning under målet

Enligt bokslutsprognosen för år 2017 överskrider stadens verksamhetsintäkter budgeten med ca 3 miljoner euro och verksamhetskostnaderna underskrider de reserverade anslagen med ca 1 miljon euro. Det här innebär att verksamhetsbidraget skulle vara ca 4 miljoner euro bättre än det som uppskattats tidigare.

Skattefinansieringen uppskattas dock bli ca 4,5 miljoner mindre än beräknat, vilket skulle leda till att räkenskapsperiodens resultat blir ca 200 000 euro under målet. 

Jämfört med situationen i augusti senaste år är årsbidraget för närvarande ca 7 miljoner euro bättre. Personalkostnaderna och köpen av service har sjunkit mest. Kommunalskatteutfallet i sin tur är mindre än beräknat, på samma sätt som statsandelarna. 

Ändringar i detaljplanen för Vasa centralsjukhusområdet

I detaljplanen för Vasa centralsjukhuset, Sandviksparken samt Brageområdet görs ändringar, eftersom de nya byggnaderna på centralsjukhusområdet samt trafikarrangemangen behöver utrymme. På centralsjukhusområdet skulle bland annat en apoteksbyggnad, huvudhälsostation samt tilläggsvåning till parkeringshuset byggas.

Planen skulle ändras så att motorvägen slutar vid Elisa Stadion och det nuvarande korsningsområdet ersätts med en stor rondell. En ny gata till Vasa centralsjukhuset (Sjukhusgatan) skulle gå bakom simhallen. Bobollsstadion skulle flyttas närmare stranden på det ställe där den gamla hamnen funnits. På bobollsstadions plats skulle det anläggas en parkeringsplats. 

Detaljplanen ska ännu behandlas i stadsfullmäktige 9.10.

Senaste