Du är här

11.9.2018 - 10:49

Vasaborna önskas vara med och påverka framtidens bibliotekstjänster

Kirjasto2030
På Vasa stadsbibliotek hålls tisdag 18.9 kl. 17–20 en för allmänheten öppen tillställning, där alla får vara med och planera framtidens bibliotekstjänster med temat ”Hurdant är ditt bibliotek år 2030”?

Vasaborna önskas vara med och kläcka idéer om vad allt ett bibliotek skulle kunna vara i framtiden. Hur skulle biblioteket se ut, vilka utrymmen skulle finnas där, vad skulle man kunna låna och vilka evenemang skulle kunna ordnas där? Hurdan personal skulle finnas på biblioteket och hurdan handledning skulle man kunna få?

Under kvällen får man även höra om bibliotekens nationella användarenkät och framtida visioner. Tillställningen hålls i huvudbibliotekets Dramasal. Kaffeserveringen börjar kl. 16.45.

Tillställningen ordnas av Vasa stadsbibliotek och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Senaste