Du är här

24.5.2019 - 12:26

Vattenförsörjningsarbete i centrum från 27 till 31 maj

I korsningen av Kyrkoesplanaden och Hovrättsesplanaden råder avvikande trafikregleringar p.g.a. Vasa Vattens saneringsarbeten under 27–31.5.2019.

Vasa Vatten ber trafikanterna att använda alternativa vägar.
Vasa Vatten beklagar besväret som orsakas av arbetet.

Läs mer på Vasa Vattens webbsida.
 

Relaterade artiklar: 

Senaste