Du är här

Om Vasa

Områdeskommittén i de norra stadsdelarna också Gerby områdeskommitté

Stadsstyrelsen tillsätter för sin mandattid en områdeskommitte i de norra stadsdelarna, om vilken också kan användas namnet Gerby områdeskommitté. Dit hör områdena Gerby - Västervik - Storviken - Infjärden - Dragnäsbäck och näromgivningarna. Till kommittén utses åtta (8) medlemmar som bor på verksamhetsområdet. Av medlemmarna tillsätts två av skolornas representanter, två av områdets invånarföreningar föreslagna personer, en av församlingarna, en av Settlementet, en av ungdomarna och en av samhällsarbetsgruppen föreslagen person. För medlemmarna utses personliga ersättare. Stadsstyrelsen utser bland medlemmarna ordförande och vice ordförande. Områdeskommittén utser en sekreterare åt sig.

ordförande  Mauri Öljymäki
vice ordförande
  Fredrik Sundell
föredragande  Christina Knookala
protokollförare  Christel Lax
ungdomsfullmäktiges representant 2019 - 2020
period 2017 - 2019

8 ledamöter 8 ersättare, organ

Fredrik Sundell  Mathias Smeds, Gerby skola 
Nina Peltomäki  Jaana Paakkunainen-Paalanen, Länsimetsän koulu 
Eva Simons  Marcus Hellman, Gerby-Västervik hembygdsförening 
Airenne Britta  Jarmo Mäkynen, Storviken föreningen 
Mauri Öljymäki  Lax Christel, Finska och svenska församlingen 
Ekberg Camilla  Kyrönlahti-Granberg Pauliina, Vasa Settlementförening 
Strandvall Britt-Mari  Kathy Guss, Samhällsarbetsgruppen 
Ove Wiklund  Lukas Nyberg, Ungdomsutrymmen

protokoll som tillhör denna sida:
stadsstyrelsen 12.3.2018 64 ändring av verksamhetsstadgan
stadsstyrelse 18.9.2017 366 val

länkar som tillhör denna sida:
Ändring av verksamhetsstadgan för områdeskommittén för de norra stadsdelarna
Kommittéer och råd
Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut