Du är här

Upplev Vasa

Öppna avdelning

Kuula-institutets öppna avdelning fungerar på självfinansieringsbas och är inte bunden till läroplaner.
Kuula-opisto

Öppna musikstudier

  • inga inträdestest och ansökning hela året
  • inga åldersgränser
  • är inte bunden till läroplan
  • möjligt att studera enligt läroplan
  • rätt att delta i orkesterverksamheten
  • rätt att delta i musikteaterverksamheten
  • rätt att delta i undervisning i musikens grunder, såvida det finns rum i grupperna

Priser

 8 x 30 min.        220 €

 8 x 45 min.        320 €

12 x 30 min.       330 €

15 x 30 min.       402 €

12 x 45 min.       479 €

15 x 45 min.       597 €

10 x 40 min.       366 €

Även personer som inte är inskrivna i Kuula-institutet har möjlighet att delta i undervisningen i musikens grunder, eller teoriämnen i musik. Anmälan görs till kansliet senast 15 augusti. Terminsavgiften är 111 €. Anmälan: Öppna  musikstudier.

I Kuula-institutet kan även personer, som inte är inskrivna i Kuula-institutet, avlägga nivåprov i enlighet med Finlands musikläroinrättningars förbunds krav.

Information om datum och priser fås från kansliet. Ämneskollegiernas ordföranden ger information om nivåkraven.

 

Sångskola (pdf)

 

Öppna dansstudier

Aktuellt
Vuxenbalett onsdagar kl. 19.15 - 20.30 från 22.8.


Opettaja/Lärare: Iiris Kankaanpää puh./tel 040 196 4949

Anmälan

Undervisningen är inte bunden till den grundläggande konstundervisningen eller till dess läroplan. Dansundervisning på den öppna avdelningen är i huvudsak avsedd för personer över 16 år. Under terminen hålls 14 undervisningstillfällen. Terminsavgiften för hösten är 112 €. Elevplatserna fylls i anmälningsordning.

Vi besluter om mängden undervisningstillfällen och terminsavgifterna terminsvis. Anmälan om avbrytande av studierna görs till den egna läraren.

Undervisningen sker i grupp. Det finns för tillfället ingen begränsning för hur länge man kan delta i undervisningen. Undervisningen kan dock endast säkerställas för en termin i gången.

Om lärare avbokar en lektion, måste denne ersätta den vid annat tillfälle. Om eleven inte deltar i någon lektion behöver läraren inte ta igen den lektionen.

 

Eleverna harrätt att på begäran få ett intyg över sina studier från kansliet. Intyget fås dock så, att det har hunnit gå högst ett år sedan studierna avslutades. Studieintyg faktureras inte.

Priser

15 x 75 min.    120,00