Du är här

Om Vasa

Ordförande, vice ordförande och sekreterare i nämnder

På den här sidan finns för perioden 1.6.2017 - 31.5.2021 kontaktuppgifter för nämndernas ordförande, vice ordförande och sekreterare.

 RYLA Byggnads- och miljönämnden ledamöter  
ordförande Johan Ångerman    
vice ordförande Ville Jussila    
protokollförare Anna Liisa Suoranta

Centralvalnämnden ledamöter
ordförande Reinhold Klockars
vice ordförande Pauli Karhu
protokollförare Marjo Mäki-Krekola

TARLA Revisionsnämnden ledamöter  
ordförande Heimo Hokkanen   
vice ordförande föredragare  Anne Rintamäki
protokollförare Ala-Karjanmaa Pirkko-Liisa

KVVL Stadsfullmäktiges valnämnd ledamöter    
ordförande Ivanka Capova
vice ordförande Matias Mäkynen
protokollförare Marjo Mäki-Krekola

VALUELTK Områdesnämnd för Lillkyro ledamöter   
ordförande Pasi Keskinen
vice ordförande Mauri Ollila
protokollförare Anna-Maija Iitola

SOHVNMD Social- och hälsovårdsnämnden ledamöter        
ordförande Thomas Öhman    
vice ordförande Marjatta Kiviranta    
protokollförare Christine Nyholm

TN Tekniska nämnden ledamöter        
ordförande Erkki Teppo    
vice ordförande Kai Luoma    
protokollförare Päivi Saukkoranta +358 6 3254005 +358 40 164 5373, paivi.saukkoranta@vaasa.fi

Stadsfullmäktiges valnämnd ledamöter    
ordförande Ivanka Capova    
vice ordförande Ulla Granfors    
protokollförare Jari Ranta

AVFALLSNMD Vasaregionens avfallsnämnd ledamöter  
ordförande Pasi Keskinen    
vice ordförande Mauri Ollila  
protokollförare Susanna Paavola-Lehtinen +358 6 325 4206
susanna.paavola-lehtinen@vaasa.fi