Du är här

Om Vasa

Övriga bolag, stiftelser och föreningar A

Stadens övriga samarbetsparter har grupperats i alfabetisk ordning enligt namn bakom bokstavslänkarna. På sidan nämns Vasa stads egna representanter i dessa bolag och sammanslutningar.

A
M

T

B
O
V

K
P
W

L
S
Y

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området
elin ja kausi hallitus 2017
jäsenet Maria Andersson (puheenjohtaja), Yvonne Holming, Fredrika Abrahamsson, Eva Juslin, Ilse Julkunen, Susanne Lehtinen, Mikael Nygård, Christian Kroll, Viveca Hagmark, varapuheenjohtaja Jan-Erik Krusberg, Säde Pitkänen, Maria Wallin ja Eivor Österlund-Holmqvist
yhtiökokousedustaja ei valittu
kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.5.2018 63


Länkar som tillhör denna sida:

Vasas koncernstruktur
Bostads- och fastighetsbolags dotter- och intressebolag bost. ab 15%
Verksamhetsutrymmesbolags dotter- och intressebolag fast. ab 30%
Övriga bolags dotter- och intressebolag ab 55%
Samkommuner
Övriga bolag, stiftelser och föreningar i alfabetisk ordning enligt namn bakom sidans bokstavslänkar.
Vasa stads koncerndirektiv