Du är här

Förslaget till sammanslagningsavtal mellan Vasa och Korsholm

Förslaget till sammanslagningsavtal och bilagor som utarbetats vid utredandet av kommunstrukturen finns framlagda på dessa sidor under tiden 21.1-20.2.2019.

Bekanta dig med förslaget och bilagorna här (PDF):

Förslag till sammanslagningsavtal
Bilaga 1 -  Den nya kommunens övergripande teman   
Bilaga 2  - Förtroendeorganisation  
Bilaga 3 – Investeringsprogram

Kommunstrukturutredning för Vasa stad och Korsholms kommun – Utredningsrapport

Arbetsgruppernas slutrapporter:
Arbetsgruppen ekonomi, allmän förvaltning, förvaltningens stödfunktioner, personal, kommunkoncernen
Arbetsgruppen teknisk service, byggnadstillsyn, miljövård, trafik, markanvändning
Arbetsgruppen utbildningsväsendet, dagvård, bildning, kultur, fritid
Arbetsgruppen social- och hälsovården
Arbetsgruppen landsbygd och skärgård


Förslaget finns framlagt 21.1-20.2.2019 även på:

 • Medborgarinfon, Vasa huvudbibliotek, Biblioteksgatan 13
 • Lillkyro samserviceenhet, Vähäkyrö-talo, Lillkyrovägen 11
   


Anmärkningar och kommentarer gällande förslaget kan lämnas skriftligen under tiden 21.1-20.2.2019:

 • via e-post till stadsstyrelsen i Vasa, adress kirjaamo@vaasa.fi
 • elektroniskt via tjänsten utlåtande.fi
 • per post till adressen Vasa stadsstyrelse, PB 3, 65101 Vasa
 • i pappersform till Vasa stads registratur, Rådhusgatan 33, Vasa

 

Stadsstyrelsen behandlar eventuella anmärkningar, ger utlåtande om dem och framlägger därefter sitt förslag för stadsfullmäktige.
 

Kom och diskutera!
 

Du kan komma och diskutera om kommunsammanslagningen och förslaget till sammanslagningsavtal med sakkunniga och förtroendevalda enligt följande:

Personligen:

 • måndag 21.1 kl. 15-18 eller lördag 2.2 kl. 12-15
  evenemangstorget i Rewell Center
 • torsdag 31.1 kl. 14-16
  Vähäkyrö-talo, Lillkyrovägen 11

 

Publika evenemang med inledningsanförande och diskussion:

 • torsdag 31.1 kl. 17-18.30. Vähäkyrö-talo, Lillkyrovägen 11

 

 • torsdag 7.2 kl. 18-20.30, Vasa yrkeshögskola, auditorium B1022, Wolffskavägen 30

  Program:

  • evenemanget leds av Hippi Hovi

  • inledningsanförandet hålls av koordinatorn för kommunsamgångsutredningen Olavi Kaleva
  • i panelen sitter och frågor besvaras av Vasas förhandlare i kommunsamgångsärendet
  • kaffeservering

 

Välkommen!
 

Beslut i april
 

Fullmäktige i Vasa och Korsholm beslutar om sammanslagningen i april.
Om kommunerna beslutar sig för att gå samman, inleder den nya kommunen, Vasa stad, sin verksamhet 1.1.2020.

 

Se annat material och aktuellt om sammanslagningsutredningen på adressen www.fusionskollen.fi