Du är här

Kommuninvånarinitiativ

Kommuninvånare har enligt kommunallagen rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativet får till sitt innehåll och sin form vara fritt, bara det framgår vad du föreslår i ditt initiativ.

Kommuninvånare har enligt kommunallagen rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativet får till sitt innehåll och sin form vara fritt, bara det framgår vad du föreslår i ditt initiativ.

Initiativet sänds till den myndighet, till vars verksamhetsområde ärendet hör. Du får per e-post ett meddelande om att initiativet har kommit in till staden och senast efter två veckor information om vem som bereder ärendet och vilken den beräknade behandlingstiden för initiativet är. Av beredaren kan du fråga hur initiativet har framskridit. Svar på ditt initiativ får du efter det att initiativet har behandlats.

Jag vill lämna in ett kommuninvånarinitiativ - Vasa stads egen tjänst

Invånarinitiativ.fi - upprätthålls av justitieministeriet

Dinåsikt.fi kan man påverka gemensamma beslut redan då de bereds.

tytotkahvilanettiml.jpg