Du är här

Om Vasa

Personalservice

Till personalservicens uppgifter hör personalutveckling, löner och anställningsärenden, arbetarskydd, sysselsättningsärenden, intern kommunikation, samarbetsärenden samt allmän personalpolitik.

Organisation:

Personalservicen är en del av centralförvaltningen och förvaltningsservicen. Personalservicen består av personalavdelningen samt löneavdelningen.

Kärnuppgift

Personalservicens kärnuppgift är att vad gäller Vasa stads personal sköta:

  • utvecklande
  • löne- och anställningsrådgivning
  • arbetarskydd och arbetshälsa
  • främjande av sysselsättningen (sysselsättning med lönesubvention och rehabiliterande arbetsverksamhet
  • samarbetsärenden
  • allmän personalpolitik
  • …samt den interna kommunikationen

Personalavdelningen leds av personaldirektör Leena Kaunisto.

Vår löneavdelnings kärnuppgift är att:

  • ansvara för de centraliserade löneförvaltningsfunktionerna
  • tillämpa och verkställa de kommunala avtalen vid löneräkningen
  • ...samt ansvara för andra lagstadgade pensions-, arbetslöshets och olycksfallsförsäkringsärenden

Löneavdelningens närförman är Päivi Wikberg.

Personalrapport 2015

Henkilöstöpalvelut

 

Tilläggsinformation