Du är här

  • Kaavaote_kuvituskuva
  • Mallinnettu kaupungin siluetti

Om Vasa

Planläggningen

Välkommen till Vasa stads planläggnings webbplats. Planläggningen planerar tillsammans med invånarna, föreningar och företag en trygg, hälsosam och trivsam miljö för alla. Planläggningens viktigaste mål är att skapa en bra omgivning och planläggningen styrs av markanvändnings- och bygglagen.

Aktuellt

Färdiga planer och planer under arbete