Du är här

Om Vasa

ak0989: Området vid Centralsjukhuset och Sandviksvillans samt Brage

ak0989_havainnekuva.png
Stadsfullmäktige har 9.10.2017 godkänt detaljplan och detaljplaneändring nr ak989. Med detaljplanen utformas 10:e staddelens kvarter 11 (del) samt park- och vattenområde. Detaljplaneändringen berör 10:e stadsdelens kvarter 5 och 6 samt torg-, trafik-, vatten och gatuområden samt 11:e stadsdelens kvarter 3 samt park- och gatuområden. Detaljplanen träder i kraft i och med denna kungörelse. (markanvändnings- och bygglag 52§)

 

BILAGOR

 

plankarta

planbeskriving

SKEDE

 

aktuell fr.o.m 9.10.2014

utkast 1-15.10.2015

förslag 11.8–12.9.2016

godkänd 9.10.2017

laga kraft 30.11.2017

ak0989_kuvitus_2.jpg