Du är här

Om Vasa

ak0993: Risö affärs- och företagsområde

ak0993 Havainnekuva
Stadsfullmäktige har godkänt detaljplanen.

SKEDE

 

aktuell fr.o.m 4.9.2012

utkast 15.4.-15.5.2013

förslag 22.12.2016-23.1.2017

godkänd 10.12.2018

laga kraft 18.6.2019

Tilläggsinformation