Du är här

Om Vasa

ak1068: Vasa Arena

Jäähalli
Detaljplanändringen har vunnit laga kraft.

 

BILAGOR

 

plankarta

planbeskriving

SKEDE

 

aktuell fr.o.m 13.10.2015

utkast 7.-21.12.2015

förslag 8.12.2016-9.1.2017

godkänd 27.3.2017

laga kraft 23.5.2017

Tilläggsinformation