Du är här

Om Vasa

ak1069: Skogsbergsgatan 32-34

Metsäkallionkatu
Stadsstyrelsens planeringsektion har 27.9.2016 godkänt en detaljplaneändring som berör tomter 905-40-48-10 och 905-40-48-11 på adressen Skogsbergsgatan 32–34.

BILAGOR

 

plankarta

planbeskriving

SKEDE

 

aktuell fr.o.m 10.11.2015

utkast 10.11.2015

förslag 17.5.2016

godkänd 27.6.2016

laga kraft 8.12.2016

Tilläggsinformation