Du är här

Om Vasa

ak1076: Rostensgatan 1

Rosteninkatu 1
Stadsstyrelsens planeringsektion har 25.10.2016 godkänt en detaljplaneändring som berör kvarter 1003 samt del av gatuområde i stadsdel 4.

BILAGOR

 

plankarta

planbeskriving

SKEDE

 

aktuell fr.o.m 16.5.2016

utkast 9.6-23.6.2016

förslag 8.9-10.10.2016

godkänd 25.10.2016

laga kraft 8.12.2016

Tilläggsinformation