Du är här

Om Vasa

Praktik och inlärning i arbetet

På dessa sidor hittar du information, ifall du är på väg, eller önskar komma på praktik eller inlärning i arbete till social- och hälsosektorn i Vasa. Social- och hälsosektorn i Vasa önskar i samarbete med läroanstalterna bjuda på handledning av hög kvalitet och en inlärningsmiljö som stöder studiemålen.

De arbetsgemenskaper i social- och hälsosektorn i Vasa fungerar som platser för inlärning i arbete eller handledd praktik för studerande på universitet, yrkeshögskolor eller studerande på andra stadiet. Praktiken och inlärningen i arbetet för de studerande baserar sig på avtal mellan läroanstalterna samt social- och hälsosektorn.

Vi har avtal med följande läroanstalter:

Oy Vasa Yrkeshögskola Ab
Vasa Yrkesinstitut
Vasa Vuxenutbildningscenter
Yrkesakademin i Österbotten
Yrkeshögskolan Novia
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu
Sedu
Arcada

Reserveringen av en praktikplats sker genom koordinatorn i läroanstalten. Med läroanstalterna i Vasa planeras platserna för praktik och inlärning i arbete i samarbete redan under föregående termin.

Ifall du bor utanför Vasa och önskar komma hit på praktik, eller du har frågor som berör praktiken ber vi dig kontakta Jaana Hiltunen i social- och hälsosektorn. Märk att för att få en praktikplats krävs alltid ett i kraft varande praktikavtal mellan social- och hälsosektorn och läroanstalten. På grund av detta bör du även be koordinatorn eller den handledande läraren på ditt läroverk ta kontakt med social- och hälsosektorns koordinator.

Social- och hälsosektorns koordinator:
Jaana Hiltunen
tfn 06 325 4657
jaana.hiltunen(at)vaasa.fi

Kontaktperson i stadssjukhuset:
Elisabet Gylling
anträffbar må-on
tfn 040 765 8426
elisabet.gylling(at)vaasa.fi