Du är här

Om Vasa

Programmet Kunnig (2010-2016)

Undervisnings- och kulturministeriet inledde år 2010 programmet Kunnig (Osaava-ohjelma) som har som målsättning att utveckla fortbildningen för personalen inom undervisningsväsendet.

Programmet omfattar personalen (undervisnings-, elevvårds- och stödpersonal) inom grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, grundläggande yrkesutbildning, yrkesinriktad vuxenutbildning och den fria bildningen.

Med programmet skapas förutsättningar för en strukturerad fortbildning med vars hjälp personalens yrkeskompetens upprätthålls. Ansvaret för genomförandet av programmet är fördelat mellan undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och regionförvaltningsverken.