Du är här

Om Vasa

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Rådet för personer med funktionsnedsättning har tillsatts sedan 1987. Det är ett samarbetsorgan för staden samt för handikappade personer, deras anhöriga och handikapporganisationer som verkar inom staden. Stadsstyrelsen väljer till Rådet för personer med funktionsnedsättning för sin mandattid 13 medlemmar och för envar av dem en personlig ersättare. Av dessa väljs 8 medlemmar och ersättare enligt följande: stadsstyrelsen, social- och hälsovårdsnämnden, tekniska nämnden, direktionen för affärsverket Vasa Hussektor, byggnads- och miljönämnden, nämnden för småbarnsfostran och, grundläggande utbildning, kultur- och fritidsnämnden. Fem (5) medlemmar och ersättare väljs på förslag av handikapporganisationerna. Av de av stadsstyrelsen valda representanterna fungerar en som ordförande och en som vice ordförande.

ordförande Anne Salovaara-Kero
vice ordförande Kurt Jäntti
protokollförare, föredragande Johanna Luomala
period 2017 - 2019
stadsstyrelsens representant Raija Kujanpää

parti ledamöter 13  parti  ersättare 13 organ
SFP Anne Salovaara-Kero  SDP Arja Miettinen Stadsstyrelse
SDP Kurt Jäntti  VÄNST Jukka Jaatinen Social- och hälsovårdsnämnden
SDP Airaksinen-Rajala  SFP Gun Väkeväinen Tekniska nämnden
SDP Seppo Korpi  Saml Pentti Risberg Direktionen för affärsverket tekniskasektor
VÄNST Päivi Moision Byggnads- och miljönämnden
SDP Nils-Johan Englund  SFP Ulla Granfors Nämnden för fostran och undervisning
SFP Linnéa Hasselblatt  SFP Matias Kvist Utbildningsnämnden
Saml Leena Tulimaa  Sannf Matti Vahtera Kultur- och idrottsnämnd

handikapporganisation ledamot  handikapporganisation ersättare

Vasa Svenska Synskadade rf  Kyrönmaan Sydänyhdistys
Ritva Hagelberg  Simo Välimaa

Vaasan Kuurojenyhdistys ry  Vaasan seudun Parkinson-yhdistys ry
Outi Tuomi-Saarijärvi  Tuija Vuorinen

Pohjanmaan Lihastautiyhdistys ry  Vaasanseudun Psoriasisyhdistys ry
Marjo Luomanen  Anne Varteva

Vaasanseudun neuroyhdistys  Vaasan Seudun Invalidit
Jukka Heiskanen  Arvo Isomäki

De Utväklingsstöras Väl i Vasanejden Vaasan Seudun Kehitysvammaisten tuki ry
Teijo Gunell Helle Pellinen

protokoll som tillhör denna sida:
Stadsfullmäktige 19.3.2018 14 Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag
Stadsstyrelsen 28.8.2017 347 val av rådet, representant och ordförande
Social- och hälsovårdsnämnden 29.8.2017 61 representant
Tekniska nämnden 20.9.2017 124 representant
Direktionen för affärsverket tekniskasektor 12.9.2017 3 representant
Byggnads- och miljönämnden 27.9.2017 71 representant
Nämnden för fostran och undervisning 12.9.2017 19 representant
Utbildningsnämnden 5.9.2017 16 representant
Utbildningsnämnden 25.4.2018 36 val av ny medlem till rådet för personer med funktionsnedsättning
Kultur- och idrottsnämnd 13.9.201713 representant
Utbildningsnämnden 30.5.2018 43 Tiina Puharinen-Finne
Utbildningsnämnden 4.9.2018 56 Linnéa Hasselblatt

länkar som tillhör denna sida:
Rådet för personer med funktionsnedsättning

Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
EN TILLGÄNGLIG STAD – likställdhet ger flöde för ett gott liv!
Vasas handikappolitiska program 2014 - 2017
Verksamhetsstadga för handikapprådet
Blankett för iakttagelser och bedömning av tillgänglighe