Du är här

Om Vasa

Regional utveckling och intressebevakning

I Finland ansvarar staten och kommunerna för den regionala utvecklingen. Dess allmänna mål ingår i bl.a. lagen om utveckling av regionerna och i statsrådets beslut om utvecklingsmål. Regionutvecklingsmyndigheter är på landskapsnivå främst landskapsförbundet och NTM-centralen.

Regionernas centralstäder, såsom Vasa, har en särskilt betydande roll i den regionala utvecklingsverksamheten.  Staden strävar på olika sätt aktivt efter att medverka till en positiv utveckling och tillväxt samt intressebevakning då det gäller själva staden och hela stadsregionen.

Regionutvecklingsarbetet förutsätter omfattande samarbete och nätverkande med både den statliga sektorförvaltningen som utför regionutvecklingsarbete, de kommunala centralorganisationerna, övriga centralstäder och med regionutvecklare på lokal nivå, grannkommunerna, områdets utbildningsinrättningar, näringslivet och myndigheterna samt också med aktörerna inom stadens egen organisation. Arbetet innehåller ärendeberedning för stadens ledning och stadsstyrelsen, på vars ansvar frågorna gällande regional utveckling och intressebevakning vilar.

Stadens representanter medverkar i nationella nätverk (bl.a. ANM:s stadspolitiska samarbetsgrupp och dess storstadssektion samt Kommunförbundets sakkunniggrupper för stadspolitik). Staden svarar också för de praktiska arrangemangen för samarbetet i regionen (tio kommuners gemensamma samarbetsdelegation och kommundirektörsmöte, där ordförandena och sekreterarna är från Vasa).  Staden har godkänts till statens och de största stadsregionernas tillväxtavtalsförfarande, där staden fungerar som lokal koordinator och beredare, på samma sätt som  i INKA (innovativa stadsregioner)-projektet.  Under stadens ledning har bl.a. en regional strukturmodellplan och en regional livskraftsstrategi uppgjorts.  Stadens insats har varit betydande i utrednings- och beredningsarbetet enligt såväl KSSR-lagstiftningen som senare enligt kommunstrukturlagen.