Du är här

Om Vasa

Behovsprövad sysselsättning/uppfyllande av arbetsvillkoret

Behovsprövad sysselsättning/uppfyllande av arbetsvillkoret

Vasa stads behovsprövade sysselsättning täcker de långtidsarbetslösa som erhåller arbetsmarknadsstöd och som behöver t.ex. uppfyllande av arbetsvillkor.

Sysselsättningsservicen stöder långtidsarbetslösas uppfyllande av arbetsvillkoren med 1-2 månaders sysselsättningsperioder inom olika enheter hos Vasa stad. Syftet är att årligen sysselsätta flera personer med ovan nämnda åtgärd.

Om du får arbetsmarknadsstöd och det saknas en eller två månader för att ditt arbetsvillkor ska uppfyllas, så tveka inte att fråga efter ytterligare information.

Tilläggsinformation