Du är här

Om Vasa

Rehabiliterande arbetsverksamhet - Sysselsättning

Rehabiliterande arbetsverksamhet

Rehabiliterande arbetsverksamhet förbättrar livskompetensen och sysselsättningsmöjligheterna. Verksamheten är avsedd för dem som har varit arbetslösa en längre tid.

Avsikten är att för kunder som varit länge arbetslösa öppna en stråk direkt till arbete eller till sysselsättningsfrämjande åtgärder och efter detta till arbete. Det är inte fråga om ett arbetsförhållande utan exempelvis att vänja sig vid arbetslivets spelregler samt att kunna stärka den egna livskompetensen. Arbetsverksamheten anpassas enligt kundens arbets- och funktionsförmåga samt kunnande, med tanke på möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden, på ett bra och tillräckligt krävande sätt.

Rehabiliterande arbetsverksamhet påminner till innehållet mycket om ett vanligt arbete. Det kan exempelvis vara att vänja sig vid en regelbunden dagsrytm och ledd verksamhet.

Vasa stad ordnar rehabiliterande verksamhet för långtidsarbetslösa i samarbete med stadens vuxensocialarbete. Arbetet består av assisterande uppgifter vid olika verksamhetsenheter inom kommunen.

Nedan finns exempel på stadens egna platser:

  • Tekniska sektorn (t.ex. trädgården, köken, städservicen, fastighetsservicen)
  • Bildningsväsendet: Verket för fostran och utbildning (t.ex. skolor, daghem, daghemsklubbar)
  • Social- och hälsosektorn (t.ex. åldringshem, arbetsverksamhetscentret, gruppfunktioner)
  • Kultur- och fritidssektorn (t.ex. museer, bibliotek, ungdomsverkstaden, idrottsplatser)
  • Centralförvaltningen (t.ex. byråer)

I rehabiliterande arbetsverksamhet kommer man via den egna socialarbetaren. Ledaren för den rehabiliterande arbetsverksamheten skaffar arbetsplatsen och stöder kunden under den tid som arbetet pågår.

På förfrågningar svarar handledarna inom den rehabiliterande arbetsverksamheten
på nummer 040 5250778,  040 1690799 eller 040 176 8198

Socialservice: Rehabiliterande arbetsverksamhet