Du är här

14.6.2018 - 13:00

Parkgömmor - ett äventyr i stadsmiljön börjar!

Puistojen kätköt
Grönområdesenheten har gömt 12 hemliga lådor i parker i Vasa. Sök lådorna 15.6–15.7. med hjälp av tipsen på kartan och delta i det nya och unika äventyret Gömmor i parkerna.

Parkgömmor - ett äventyr i stadsmiljön börjar!

Grönområdesenheten har gömt 12 hemliga lådor i parker i Vasa. Sök lådorna med hjälp av tipsen på kartan och delta i det nya och unika äventyret Gömmor i parkerna.

Du kan söka gömmorna under tiden 15.6–15.7. Bland alla dem som svarar lottar vi ut två armband till Power Park.

OBS! Geogömma nr 8 i Borrarstigens park har söndrats, och ingen ny hinner byggas innan kampanjen slutar 15.7. Grönområdesenheten har ersatt gömman med en skylt, och med hjälp av bilderna på den kan man gissa vad personerna i lådan gör.

  • Du kan öppna tipskartan i din mobil och delta i utmaningen via adressen: kartta.vaasa.fi/PuistojenKatkot/
  • Det är också möjligt att printa ut dem här
  • Tipskartor och deltagarblanketter kan du också hämta från Medborgarinfo, Visit Vasa i Rewell Center eller Visit Vasas info på torget i Vasa.

På samma ställen kan du lämna in de ifyllda svarsblanketterna.

Puistojen kätköt

Ett roligt och annorlunda sätt att bekanta sig med Vasa

Figurerna i gömmorna är skapade av parkanställda Maaret Lagus och Juhani Norrgård. För byggandet av lådorna och deras utformning står ansvarige arbetsledaren Joni Paaso och fångar med frigång.

– Vad är nu bättre än att utmana invånarna, barn och ungdomar att söka fina gömmor. Samtidigt vill jag att de får möjligheter att vistas utomhus, ha roligt tillsammans och eventuellt se sin egen stad med helt nya ögon. Det här erbjuder även turisterna ett nytt och annorlunda sätt att bekanta sig med Vasa, säger grönområdeshortonom Leila Roininen.

Roininen berättar att idén kläcktes i och med de Lilliputtar och Tummetottar som Vasakonstnären ”Mr. Surname here” utformade i olika delar av staden år 2010.

– Jag funderade hur vid kunde göra något motsvarande i parkerna och samtidigt aktivera stadsborna att söka dem. På det sättet uppkom idén om unika och handgjorda ”geogömmor” i parker, fortsätter Roininen.

Senaste

hulevesiviemäröintiTS
7.12.2018
Tekniska nämnden i Vasa stad besluter på sitt sammanträde 12.12.2018 om verkställigheten av dagvattenfakturering. Enligt beslutsförslaget faktureras fastigheterna för dagvatten första gången våren...