Du är här

Om Vasa

Revisionsnämnd för samkommunen Vasaregionens Arenor

Samkommunens Vasaregionens Arenors revisionsnämnd består av fyra (4) ledamöter och fyra (4) personliga ersättare. Vasa väljer två (2) av dessa och Korsholm två (2). Nämndens ordförande utses av Korsholm och vice ordförande av Vasa. Enligt samkommunens grundavtal ska medlemskommunernas fullmäktige för fyra år åt gången välja revisor och revisorsersättare för att granska samkommunens förvaltning och ekonomi.

ordförande
vice ordförande
Martin Norrgård
protokollförare
revisionssammanslutning 2017-2020
BDO Audiator Oy
period 1.6.2017 - 31.5.2021

parti
ledamöter 2 ersättare 2
SFP
Martin Norrgård  Filip Slotte
Gröna
Marion Lepistö  Sanni Lukkarila

protokoll som tillhör denna sida:
stadsfullmäktige 12.6.2017 82 val

länkar som tillhör denna sida:
Vasaregionens arenor