Du är här

Om Vasa

Revisionsnämnden

Den under stadsfullmäktige lydande revisionsnämnden sköter om organiseringen av granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid, bereder ärenden som gäller granskingen av förvaltningen och ekonomin som fullmäktige skall fatta beslut om samt bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts.

mötesdagar på våren 2019:

mötesdagar på hösten 2018:

sammanträdena hålls:
på tisdagar kl. 17.15 i 5. våningens Revisionsenhet Vasaesplanaden 17
På grund av arbetets karaktär bekräftas kontrolleras tidpunkten för följande möte i slutet av varje möte.

mötesprotokoll finns framlagda:
efter justeringen på stadens webbplats

tilläggsuppgifter: Matti Rosvall

protokoll som tillhör denna sida:
revisionsnämnden 29.8.2017 33 mötesdagar på våren 2018
revisionsnämnden 29.5.2018 23 mötesdagar på hösten 2018 och på våren 2019
revisionsnämnden 28.8.2017 34 följande möte

länkar som tillhör denna sida:
Ledamöter för Revisionsnämnde

Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Utvärdering och revision

annat:
revisionsnämnden = TARLA