Du är här

Om Vasa

Revisionverksamhetens respons

Revisionverksamhetens respons:

Intern revision

Frågor eller kommentarer om intern revision kan lämnas via eFeedback.

 

Revisionsnämnd

Frågor eller kommentarer om utvärderings- och revisionsverksamheten kan sändas till:

tarkastuslautakunta(at)vaasa.fi