Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Kamarikuoro Kaamos

Kamarikuoro Kaamos från Helsingfors är en av Finlands mest högklassiga kammarkörer. Kören har ända sedan den grundades år 2007 haft en gedigen repertoar; dvs. verk från renässansen till nutidsmusik inom den västerländska körlitteraturen och denna mångsidighet har kören värnat och vidareutvecklat. Under årens lopp har kören bl.a. beställt och uruppfört ett flertal inhemska körverk. I ensemblens sång förenas tydlighet och klarhet till en uttrycksfull och fyllig klang och sångarnas långa erfarenhet av körsång samt deras naturliga musikalitet möjliggör ett ambitiöst och detaljerat sätt att arbeta med högt ställda mål.

Kamarikuoro Kaamos vill erbjuda sin publik anslående och oförglömliga, tematiskt planerade konserthelheter, där körens musikaliska starka sidor framträder mångsidigt. Kaamos har under åren haft framgång i flera internationella körtävlingar, senast på sommaren 2019, då den vann serien andlig musik vid den internationella Johannes Brahms körtävlingen, som arrangerades i Wernigeroden i Tyskland.

Sedan hösten 2016 har musikmagister Visa Yrjölä fungerat som körens konstnärliga ledare.