Förbigå menyn

Erica Nygård

Fljöt-stämledare

Malaxfödda diplomflöjtisten Erica Nygård påbörjade sina flöjtstudier vid Musikinstitutet Legato och fortsatte dem sedan vid Tammerfors konservatorium för Seppo Planman. Hon studerade vid Sibelius-Akademins solistiska avdelning för Anja Voipio och sedermera för Mikael Helasvuo.  Sitt diplom avlade hon våren 2006 med högsta vitsord samt erhöll sin magister i musik 2008. Våren 2005 studerade hon vid Koninklijke Conservatorium Den Haag, Holland, för  Eline van Esch. För tillfället studerar Nygård vid sidan av sitt orkesterarbete till kyrkomusiker vid Novia i Jakobstad under ledning av Dan Lönnqvist. Sina studier har hon kompletterat med mästarkurser i både orgel och flöjt.

Nygård har gjort inhopp i största delen av landets symfoniorkestrar. Från 2003 fungerade hon som alternerande stämledare vid Vasa stadsorkester. Säsongerna 2007-2008 verkade hon som vikarierande soloflöjtist vid Helsingfors stadsorkester, men sedan hösten 2008 har hon återgått till sin tjänst i Vasa och är sedan 2010 stämledare i flöjt där. Hösten 2013 och  2017 verkade hon som stämledare i Åbo filharmoniska orkester.

Nygård konserterar ofta som kammarmusiker och har uppträtt förutom i Finland även i Skandinavien, Estland, Holland och Tyskland. Hon är grundande medlem i Ensemble Transparent och tillsammans med Niels Burgmann formar Nygård en flöjt-orgelduo. Hon har även medverkat vid flera radio- och TV-inspelningar. År 2011 erhöll Nygård ett ettårigt arbetsstipendium av Svenska Kulturfonden och år 2018 fick hon Malax kommuns kulturpris.