Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Vice stämledare för klarinett för viss tid | Vasa stadsorkester

Vasa stadsorkester söker

EN VICE STÄMLEDARE FÖR KLARINETT FÖR VISS TID (MES BASKLARINETT)

 • För tiden: 1.9.2020–30.4.2020
 • Lön:  2759,02 €/mån.
 • Uppgiftsspecifikt biinstrument: basklarinett
 • Provspelning: må 10.8.2020 från och med kl. 10.00 i Vasa stadshus, Senatsgatan 1, 65100 Vasa.
 • Kallelse till en provspelning skickas per e-post efter utgången ansökningstid. Under provspelningen står orkesterns pianist till den sökandes förfogande. Alternativt kan den sökande anlita en egen pianist på egen bekostnad
 • Ansökningar: till mia.huhta@vaasa.fi senast fr 17.7.2020 kl. 16.00
 • Ansökningstid: Mån 1.6.–fr 17.7.2020 kl. 16.00
 • Mer information: intendent Mia Huhta, tfn +358 40 524 88 77, mia.huhta@vaasa.fi (under tjänstetid)
 • Provspelningsuppgifter:
  Klicka på länken för att ladda ner uppgifterna för provspelningen: Koesoittotehtävät_2ndclarinet_audition_vko

W.A. MOZART Clarinet Concerto in A Major kv.622:
1.st mov: Allegro
2,nd mov. Andante

ORCHESTRAL EXCERTPS*:

1st clarinet:
1. Z. Kodály: TANZE AUS GALANTA

2. S. Prokofiev: PETER AND THE WOLF
3. G. Verdi: LA FORZA DEL DESTINO Solo Cl. ATTO TERZO

*Excertps to be played together with clarinet principal on 3rd round

2nd clarinet:
4. L. van Beethoven; 3rd SYMPHONY – 1st AND 4TH MOVS.*
5. L. van Beethoven; 6th SYMPHONY – 1st AND 2ND MOVS.
6. L. van Beethoven; VIOLIN CONCERTO IN D MAJOR – 1st MOV*
7. H. Berlioz – LES NUITS D ÉTÉ – 5th AND 6th MOVS.

8. J. Haydn – THE CREATION – NRS 14 AND 26
9. F. Mendelssohn – MIDSUMMERNIGHTS DREAM – SCHERZO
10. G. Verdi; REQUIEM NR. 2 DIES IRAE
11. G. Verdi; REQUIEM NRS. 2 DIES IRAE, 3. OFFERTORIO AND 5. AGNUS DEI*

Bass Clarinet:

12. D. Schostakovich; VIOLIN CONCERTO NR1 – SCHERZO
13. R. Strauss: DON QUIXOTE
14. G. Verdi: AIDA ATTO 4. SCENA 2