Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Tapio Paavilainen

Trumpet - stämledare

Tapio Paavilainen började spela trumpet som 10-åring vid musikinstitutet i Nyslott och var som ung aktivt med i Arbetarföreningens blåsorkester och i Big Band. Paavilainen utexaminerades som musikmagister från Sibelius-Akademin år 2010 under ledning av Simo Rantanen och Pasi Pirinen. Han har även kompletterat sina studier åren 2006–2007 i England vid The Royal Northern College of Music där hans lärare var professor John Miller och Håkan Hardenberger.