Förbigå menyn
Kvarkens skärgård hör till UNESCOS världsarv.

Personmedlemmar i världsarvsdelegationen

Är du intresserad av vad som händer i Kvarkens skärgård? Kom med i Världsarvsdelegationen och bidra till att världsarvsarbetet har en bred förankring i området. Världsarvsdelegationen är ett samarbetsforum där områdets aktörer möts för att behandla aktuella frågor i världsarvsområdet .

Människa på stranden

Både lokala intressegrupper och myndigheter deltar i världsarvsdelegationen och nu inleds en ny mandatperiod. Största delen av medlemmarna representerar organisationer. Delegationen har också två platser för enskilda personer. De väljs av delegationen utgående från en ansökan.

Är du intresserad av att komma med i Världsarvsdelegationen? Här hittar du ansökningsblanketten!
Dokumentet Verksamhetsramar ger med mer info om vad delegationen gör. Du kan också kontakta delegationens ordförande John Erickson (solrutten@gmail.com) eller Forststyrelsens världsarvskoordinator Malin Henriksson (malin.henriksson@metsa.fi) ifall du vill veta mer.

Verksamhetsramar Världarvsdelegationen 2018

Deadline för ansökan är 30.8.2021 och valet görs på delegationens möte 22.9.2021.