Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Kvarkens skärgård hör till UNESCOS världsarv.
Tre kvinnor tittar på landskapet från snöig Replotbron.

Lystra älskar världsarvet

Höga Kusten i Sverige och Kvarkens skärgård i Finland bildar tillsammans ett unikt världsarvsområde, den bästa platsen i världen för att uppleva och förstå landhöjningen efter den senaste istiden. I det EU-finansierade gränsöverskridande Interreg Botnia-Atlantica projektet Lystra ska Finland och Sverige tillsammans med sina projektpartners utveckla det gemensamma världsarvsområdet under perioden 1.1.2018—31.12.2020.

I projektet betonas vägledningsplanering, uppdaterad expertinformation om områdets geologi, moderna digitala lösningar och att samla världsarvspublikationer och –material på en plats. Efter projektet kommer vi till exempel att ha en vägledningsplan, geologiska animationer och en gemensam portal www.highcoastkvarken.org som innehåller en interaktiv världsarvskarta och en databank för världsarvsmaterial och publikationer.

Alla de ovan beskrivna delarna stärker bilden av det gemensamma, unika världsarvsområdet och tar världsarvet närmare invånare, besökare och entreprenörer i området.

Obs. Från och med nu kan du läsa Lystras nyhetsbrev på den nya portalen www.highcoastkvarken.org.

Lystra ökar synligheten för det gemensamma världsarvet

I denna engelskspråkiga video kan du höra om projektet Lystra och samtidigt bekanta dig med Höga Kustens underbara landskap – ta en titt! Videon har producerats inom Centrum Baltics kommunikationsprojekt ”Cohesion through EUSBSR”, vilket presenterar EU-projekt i Östersjöområdet.

Titta på videoklippen nedan och lära känna några av Lystras projektpartners!

Projektägare och samordnande stödmottagare är Forststyrelsen i Finland. Övriga stödmottagare i Finland är Geologiska forskningscentralen (GTK), Lantmäteriverket-Geodatacentralen (FGI), Vasa stad, samt i Sverige Länsstyrelsen Västernorrland och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Projektets totalbudget är 1,38 milj. €. Förutom EU-finansiering är Kramfors kommun, Örnsköldsviks kommun och Naturvårdsverket medfinansiärer på den svenska sidan och på den finska sidan är Österbottens förbund, Världsarvet i Kvarken r.f. och Visit Vaasa medfinansiärer.

Forststyrelsen

Länsstyrelsen Västernorrland

Geologiska forskningscentralen GTK

Vasa stad

Hållbar utveckling, lika möjligheter och jämställdhet i Lystra

Inom Lystra vill vi jobba för så kallad horisontella kriterier: hållbar utveckling, lika möjligheter och icke-diskriminering samt jämställdhet mellan kvinnor och män. Den här planen berättar hur vi ska gå tillväga och ska fungera som ett verktyg i det dagliga arbetet:

Plan för horisontella kriterier

Mera information

Malin Henriksson, specialplanerare i Forststyrelsen