Du är här

Om Vasa

Servicesedel inom småbarnspedagogiken

Päiväkodin lapset hiekkalaatikolla
Vasa stad tar i bruk servicesedeln inom småbarnspedagogiken.

Stadsstyrelsen i Vasa har på sitt möte 28.8.2017 fattat beslut om att servicesedlar tas i bruk inom småbarnspedagogiken 1.8.2018 (st 28.8.2017 § 345).

Systemet med servicesedlar berör småbarnspedagogiken i de privata daghem som Vasa stad godkänner som tjänsteproducenter. Servicesedeldaghemmens verksamhet styrs av samma lagar, förordningar och regler som styr stadens egen verksamhet inom småbarnspedagogiken. Staden övervakar servicesedeldaghemmens verksamhet.

 

Servicesedel inom småbarnspedagogiken, regelböcker:

 

Information till familjerna om servicesedeln

Information om hur familjer kan ansöka om servicesedel är under arbete. Anvisningarna kommer att finnas på denna webbsida då det är möjligt att ansöka om servicesedel.

 • Lagen om servicesedlar tillämpas på de social- och hälsovårdstjänster som anskaffas av privata serviceproducenter.
 • Servicesedelsdaghemmen följer samma lagstiftning och samma av myndighet utfärdade bestämmelser som kommunens egna enheter (lagen om småbarnspedagogik, lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken osv.).
 • Servicesedelsverksamheten styrs av en utarbetad servicesedelsregelbok som nämnden för fostran och undervisning har godkänt.
 • Vårdnadshavarna fattar beslut om formen av småbarnspedagogik (privat/kommunalt daghem).
 • Klienten har rätt att vägra ta emot den erbjudna servicesedeln, då anvisas barnet en kommunal daghemsplats.
 • Klienten får ett skriftligt beslut om servicesedeln från förvaltningen för småbarnspedagogik.
 • Serviceavtalet ingås mellan vårdnadshavarna och daghemsföreståndaren i servicesedeldaghemmet.
 • Barnets klientavgift fastställs vid förvaltningen för småbarnspedagogik, på lika grunder som man fastställer klientavgiften inom den kommunala verksamheten.
 • Klienten betalar lika mycket i klientavgift oavsett om det är privat/kommunalt.
 • Klienten betalar den fastställda klientavgiften direkt till det privata daghemmet (kommunen fakturerar inte).
 • Vården under semestertider ordnar det privata daghemmet själv eller i samarbete med andra privata daghem.
 • Servicesedelsdaghem rekommenderas följa samma regler angående gottgörelse under semestertider som i kommunens verksamhet.

 

Ytterligare uppgifter angående servicesedeln fås av servicechef Merja Martin tfn 06 325 3124 eller per e-post merja.martin@vasa.fi.

Ytterligare uppgifter ger servicehandledning inom småbarnspedagogiken:
epost: smabarnspedagogik.servicehandledning@vasa.fi
tfn: 06 325 2552

 

Servicesedeldaghemmen:
 


Obs.Touhula Kiillekujan päiväkoti fungerar som köpservicedaghem t.o.m. 31.7.2020.

Länken till servicesedelanskökan i den elektroniska ärendehanteringen inom småbarnspedagogiken.

Läs mer om privat smäbanspedagogik.

Tilläggsinformation

Direktören för småbarnspedagogiken
Phone numbers: 
Telefon, direkt
+358 6 325 2660
Mobiltelefon
+358 40 069 0010
E-postadress: