Du är här

Brändös Pärla

Address: 
Address
Kaptensgatan 32
65200
Vasa
Telefonnummer: 
040 846 3449 (Korallen)
FAX 06 325 4703
Kuva Präntöön Helmestä
I Brändös Pärla är i bruk tre småhem (Korallen, Snäckan och Näckrosen), i vilka det sammanlagt finns 60 bostäder. Bostäderna är 25 m² stora och varje bostad inkluderar eget badrum. Därtill finns gemensamma utrymmen såsom matsal och dagrum till förfogande. Brändös Pärla riktar sig till äldre personer som inte längre klarar sig i de egna hemmen trots stöd från öppenservicen.

I småhemmen finns vårdpersonalens hjälp att fås dygnet runt, ifall behov uppstår. Varje invånare har en ansvarig skötare, som fungerar i effektivt samarbete med de anhöriga och olika sakkunniga och ger handledning och rådgivning.  För invånarna uppgörs en välfärdsplan tillsammans med invånaren själv och dennes anhöriga. Planen baserar sig bl.a. på stärkande av funktionsförmågan, delaktigheten och självbestämmanderätten.

Invånaren betalar hyra för sin bostad. De dagliga varma måltiderna tillverkas i Brändös Pärla. Morgon- och kvällsmålen tillverkas på plats i småhemmen. Den avgiftsfria seniorklubben Pärlestunden finns i Brändös Pärla.

Prändös Pärlasinvånare väljs av SAS-arbetsgruppen. Mer information fås av ledande socialarbetaren tfn 0400 910 698.

Du hittar oss på Facebook och Instagram.

Kontaktuppgifter:
Enhetschef Marjo Suutari tfn 040 745 2490
Ansvarig sjukskötare tfn 040 846 4405
Servicesekreterare tfn 040 649 2670
Seniorklubben Pärlestunden tfn 040 645 8656

Telefonnummer till småhemmen:
Korallen 040 846 3449
Snäckan 0400 852 635
Näckrosen 0400 852 675
Säven 040 846 3870