Du är här

Fyrrykartano

Address: 
Address
Vähänkyröntie 51
66500
Vähäkyrö
Telefonnummer: 
06 325 8423
Piirroskuva uudesta Fyrrykartanosta
Enhet för serviceboende Fyrrykartano ligger i Lillkyro, invid Kyro Älv.

Det finns i Fyrrykartano tre småhem, där det sammanlagt finns 45 bostäder. Rummen är 25 m2 till storleken, och varje bostad innehåller eget badrum. Fyrrykartano är ämnat för seniorer, som inte längre klarar sig i sina egna hem genom stöd från öppenservicen. I småhemmen fås vårdpersonalens hjälp att fås dygnet runt, då behov uppstår. Varje invånare har en ansvarig skötare, som fungerar i effektivt samarbete med de anhöriga och olika sakkunniga genom att ge handledning och rådgivning. För invånarna uppgörs tillsammans med invånaren och de anhöriga en vård- och serviceplan, som baserar sig bl.a. på att förstärka den självständiga funktionsförmågan, delaktigheten och självbestämmanderätten.

I Fyrrykartano betalar invånaren hyra för sin bostad. De dagliga måltiderna levereras av det egna köket i huset. I Fyrrykartano finns färdigt en säng, madrass och kudde för invånarna. Till övriga delar inreder invånaren själv sin bostad med de möbler som tas med hemifrån.

Invånarna i Fyrrykartano utses av SAS-arbetsgruppen. Mer information fås från ledande socialarbetaren, tfn 0400 910 698.

Kontaktuppgifter:
Enhetschef Riikka Saari, tfn 325 8422
Ansvariga sjukskötaren, tfn 325 8430, 040 090 6744
Servicesekreteraren, tfn 040 649 2670

Telefonnummer till småhemmen:
Eeva-koti, tfn 325 8425
Edit-koti, tfn 325 8423
Eetu-koti, tfn 325 8424

SHQS laaduntunnustuksen logo

www.labquality.fi