Du är här

Granvikens daghem

Adress: 
Granviksvägen 4
65280
VASA
Telefonnummer: 
Telefon, direkt
040 809 8684 Granviken
Telefon, direkt
040738 9840 Kottebo
Öppethållningstider


måndag: 6:30 - 17:00
tisdag: 6:30 - 17:00
onsdag: 6:30 - 17:00
torsdag: 6:30 - 17:00
fredag: 6:30 - 17:00
Granvikens daghem är för barn mellan 1 och 6 år. Där finns 21 heldagsplatser för 3-6 åringar och 12 heldagsplatser för 1-3 åringar. Tyngdpunktsområden är språk och kommunikation, fysisk fostran och natur och miljöfostran. Daghemmet vill ge barnen en trygg och personlig omvårdnad som stöder barnets jag-utveckling och uppmuntrar till självständighet, hänsyn och ansvar.

Kontakt person