Du är här

Krannila

Address: 
Address
Sjukhemsgatan 7
65100
Vasa
Telefonnummer: 
040 641 3485 (Suoma)
Fax 06 317 1015
Kuva Krannilasta
I Krannila finns fyra småhem (Suoma, Senni, Hilta och Väinö), i vilka det sammanlagt finns 60 bostäder. Bostäderna är 25 m² stora och varje bostad inkluderar eget badrum. Därtill finns gemensamma utrymmen såsom matsal och dagrum till förfogande. Krannila riktar sig till äldre personer som inte längre klarar sig i de egna hemmen trots stöd från öppenservicen.

I småhemmen finns vårdpersonalens hjälp att fås dygnet runt, ifall behov uppstår. Varje invånare har en ansvarig skötare, som fungerar i effektivt samarbete med de anhöriga och olika sakkunniga och ger handledning och rådgivning.  För invånarna uppgörs en välfärdsplan tillsammans med invånaren själv och dennes anhöriga. Planen baserar sig bl.a. på stärkande av funktionsförmågan, delaktigheten och självbestämmanderätten.

Invånaren betalar hyra för sin bostad. De dagliga varma måltiderna levereras från näringscentrets kök i huvudhälsostationen. Morgon- och kvällsmålen å sin sida tillverkas på plats i småhemmen.

Krannilas invånare väljs av SAS-arbetsgruppen. Mer information fås av ledande socialarbetaren tfn 0400 910 698.

Du hittar oss på Instagram och Facebook

Kontaktuppgifter:
Enhetschef Eila Nyby tfn 040 775 0541
Ansvarig sjukskötare tfn 040 702 2824
Servicesekreterare tfn 040 649 2670

Telefonnummer till småhemmen:
Senni tfn 040 357 6346
Suoma tfn 040 641 3485
Väinö tfn 040 647 5774
Hilta tfn 040 660 7951