Du är här

Kulturkasern

Telefonnummer: 
kulttournettiml960x300
Kasernen är ett kulturhistoriskt och byggnadskonstnärligt sett betydelsefullt och vackert träkasernområde och en sevärdhet.

Vasa Arbis

Vasa Arbis (Vasa arbetarinstitut) upprätthålls av Vasa stad och underlyder lagen om fritt bildningsarbete. Institutets huvuduppgift är att främja folkbildningen genom att erbjuda medborgarna möjligheter till ett livslångt lärande som bidrar till utvecklingen av individens personlighet. Studieutbudet förutsätts ge aktuella kunskaper och färdigheter för en föränderlig värld. Utgångspunkten för institutets folkbildning är en ifrågasättande, prövande, humanistisk grundsyn. Institutets verksamhet skall även bidra till en kreativ och kulturellt stimulerande livsmiljö samt till en ekologiskt hållbar utveckling. (Instruktionen för Vasa arbis)

http://www.vaasa.fi/arbis

https://www.opistopalvelut.fi/vasa/courses_sv.asp#pos-1

 

Vasa Soldathemförening

http://www.sotilaskotiliitto.fi/

 

Teater Casa

Teater Casa, Yrkeshögskolan Novias teater invigdes i november 2008.
Teatern kommer att bjuda på föreställningar av och med
skolans dramainstruktörstuderande.

www.novia.fi

 

Dansskolan Kipinä

http://www.tanssikipina.fi/

 

Tria habilitering för Barn och Ungdomar

Tria Ky Habilitering för Barn och Ungdomar är ett företag, som är specialiserad sig på fysioterapi för barn och unga. Företaget är grundat 1984 och har specialutbildade fysioterapeuter som betjänar kunder från spädbarnsålder till ung vuxen. Företagets verksamhet består främst av neurologisk fysioterapi samt fysioterapi för spädbarn.

www.kuntoutustria.fi

Korsholmsesplanaden 6 – 8
65100 Vasa
Puh. 06 – 3215001
Email: tria@netikka.fi

 

Vasa Stads Hemvård

http://seniorinetti.vaasa.fi/WebRoot/1070824/Page2010.aspx?id=1083357

Hemvårdens mål är att stöda och handleda klienter att klara av dagliga sysslor så självständigt som möjligt.

 

TaiKon

TaiKon erbjuder kvalitativ grundläggande konstundervisning i Vasa för barn och unga.
En hobby ger roliga stunder tillsammans med kompisar och fina upplevelser genom konst.

http://www.vaasa.fi/taiteenperusopetus

 

Pohjanmaan tanssin aluekeskus

http://pohjanmaantanssi.fi/site/

Regionala danscentret i Österbottens målsättningar är att främja professionella dansaktörernas sysselsättning, stärka danskulturen och dansens mångsidiga tillgänglighet och stöda professionella dansarnas verksamhet i regionen.

 

Kasarmi 13:

 

Black Wall Gallery

Black Wall Gallery är ett icke-kommersiellt galleri som uppehålls av Vasa Konstnärsgille. Galleriet är beläget i närheten av centrum, på gamla kasernområdet i Vasa. Galleriet visar nutidskonst i privat- och grupputställningar som byts med fyra veckors mellanrum, med både inhemska och utländska konstnärer.

http://www.vaasantaiteilijaseura.fi/black-wall-gallery/

 

Taidelainaamo Artotek

http://vaasantaidelainaamo.fi/

Artoteket förmedlar konstverk av medlemmar i Vasa Konstnärsgille. I en samling bestående av närmare 100 verk finns målningar, grafik, teckningar, skulpturer och fotografier av ca. tjugo yrkeskonstnärer. För lånade verk betalas 10 – 60€ i en månadsavgift som baseras på verkets pris. Verket kan inlösas till eget genom månadsbetalningar eller genom engångsbetalning. Låneverksamheten uppehålls av Vasa Konstnärsgille.

Artoteket hittar du på gamla kasernområdet i Vasa (Kasern 13).

 

Kpanlogo Yede

http://www.kpanlogo-yede.org/

Kpanlogo Yede ry. is an association located in Vaasa, Finland since the year 2009. The aim is to provide a place for people interested in African culture, especially dancing and drumming. We conduct private classes in African dance and rhythms. In addition to this, we also perform at festivals, seminars and private occasions such as wedding, birthday party and others.

 

Pikku Aasin nukketeatteri

http://www.pikkuaasi.org/

Förutom att uppträda i det egna stället kommer dockteatern på beställning till olika daghem, skolor, bibliotek, festivaler och företagens evenemang runtom i Finland. Reservation per telefon: 044.5369715 (Jenny) och email: pikkuaasi@pikkuaasi.org

 

Tangocho Wasa

http://www.tangocho.fi/

Tangocho är en dansförening i Vasa som fokuserar på argentinsk tango.

 

Teatteri Soiva Sammakko

https://soivasammakko.wordpress.com/

Genom sagoberättande, gestaltning, lek, levande sång och musik vill vi nå ut till vår publik och få dem aktivt involverade i teaterns lek. Vi producerar föreställningar som är konstnärligt av hög kvalité och professionellt välutförda. I samband föreställningarna vill vi framhäva drama som metod, detta genom att kombinera dramaworkshoppar i vilka föreställningen behandlas med dramats tematik. Föreställningarna är anpassbara till den miljö som erbjuds vid det lokala dagiset, biblioteket eller skolan, allt för att kunna nå ut till så många som möjligt. Vi tar teater till platser där teaterutbudet för barn är begränsat eller där det inte finns möjlighet att besöka en teater.

Den Klingande Grodan gör musik- och teaterföreställningar för barn i dagis- och lågstadieåldern. Gruppens verksamhetskrets riktar sig utöver barnen även till dagispersonal, lärare och dagvårdare. Barnens föräldrar är också en viktig målgrupp för oss, vi vill ge dem möjlighet att tillsammans med sina barn få dela kulturella upplevelser och därav ge dem möjlighet att fostra sina barn inom konst och kultur. Vår verksamhet gynnar också andra aktörer som arbetar med barnens välmående t.ex. bibliotek samt olika konst-, sport- och kulturföreningar

 

Kasarmi 14:

 

Pro Artibus

http://www.proartibus.fi/fin/koti/

The Pro Artibus Foundation is an independent organisation affiliated with the Foundation for Swedish Culture in Finland. Its main mission is to promote visual arts in all parts of the Swedish-speaking regions of Finland. The foundation manages and expands an art collection comprising of work by Swedish-speaking Finnish artists. Pro Artibus maintains the Art Centre for Swedish-speaking Finns in Ekenäs. The Art centre includes Gallery Elverket. Sinne is an art space managed by the foundation in Helsinki

 

Platform

http://www.platform.fi/

Platform is an artist-run initiative founded in the year of 2000. Platform holds a project room and a residency programme in Vasa, Finland. The aim of Platform is to promote, show and be part of producing international contemporary art.

Kontakt person