Du är här

Kuula-institutet

Adress: 
Skeppsgatan 16
65101
VASA
Telefonnummer: 
Mobiltelefon
0400 430 131 / 040 801 2889
Telefon, direkt
(06) 325 3822 / (06) 325 3821
E-postadress: 
Kuula-opisto
Kuula-institutet är en läroinrättning för musik och dans som upprätthålls av Vasa stad. Vid Kuula-institutet ges grundläggande undervisning i musik och dans. Vidare ges undervisning i musiklekskolan, i barndans och på den öppna avdelningen. Huvudverksamhetsstället finns i Vasa och filialer i Storkyro och Laihela.

Kuula-institutet erbjuder musiklekskola, barndans, grundstudier och öppna studier i musik och dans.

Bekanta dig med utbudet på undervisningen