Du är här

Malmögårdens daghem

Adress: 
Vörågatan 2
65100
VASA
Telefonnummer: 
Telefon, direkt
040 164 6796 Tomtebo
Telefon, direkt
040 353 4770 Trollero
Telefon, direkt
040 528 4406 Barnabo
Telefon, direkt
040 480 8457 Älvorna
Telefon, direkt
040 197 7023 Gräshoppan
Öppethållningstider


måndag: 6:30 - 17:00
tisdag: 6:30 - 17:00
onsdag: 6:30 - 17:00
torsdag: 6:30 - 17:00
fredag: 6:30 - 17:00
malmontalo_www.jpg
Malmögårdens daghem har fungerat sedan år 1951. Barngrupper: * Barnabo, 4 - 5 åringar * Gräshoppan 1 - 3 åringar * Tomtebo, 2 – 3 åringar * Trollero, 3 – 4 åringar * Älvorna, 1 - 3 åringar Verksamhetsidé och målsättning: Trygghet: Barn/vuxna har rätt till en välfungerande vardag och för honom/henne ett betydelsefullt och meningsfullt liv. Trygghet byggs upp av gemensamt överenskomna, rättvisa och konsekventa regler. Social kompetens och hänsyn: Vi beaktar och bry oss om varandra. Vi förhåller oss positiva till oss själva, till andra människor, olika kulturer och omgivningar. Personalen skall vara goda förebilder för barnen. Sund självkänsla: En positiv syn från personalen ger barnen en god självkänsla. Man bör medvetet skapa situationer i verksamheten där barnet får positiva upplevelser; på så sätt kan barnet stärka sin egen goda självuppfattning och sin självkännedom. För att man skall utvecklas som människor är det av största vikt att man bli sedd, hörd och uppskattad. Tyngdpunktsområder: * Samarbete med hemmet * Språk och kommunikation; gott vardagsspråk, mycket sagoläsning, rim och ramsor, sagolådor, sagotering, tecken som stöd, drama, synliggöra med bilder, samarbete med finska sidan * Lek, fantasi och rörelseglädje; ge tid för lek, redskap skall finnas tilllgängliga och på barnens nivå, utelekar * Sociala färdigheter, empati; känslor behandlas på olika sätt utgående från ex. START och STEGVIS, bra bemötande

Kontakt person