Du är här

Origo - Uppsökande ungdomsarbete

Adress: 
Rådhusgatan 30
65100
VASA
Telefonservice
+358404802895
Telefonnummer: 
040 480 2895
Uppsökande ungdomsarbete, må-to kl. 8-16, fr kl. 8-15
E-postadress: 
Nuorten kulttuuritalo Kultsa julkisivu
Via det uppsökande ungdomsarbetet har den unga en trygg och pålitlig vuxen vid sin sida. Hjälpen är frivillig och grundar sig på den ungas egna önskemål och målsättningar. Den unga får individuellt stöd och personlig vägledning som syftar till att hjälpa honom eller henne framåt i livet. Den unga får information och uppmuntran i att sköta sina ärenden och hitta lämpliga lösningar. Den uppsökande ungdomsarbetaren kan hjälpa om den unga till exempel - behöver stöd i planeringen av framtiden - behöver information om olika studiemöjligheter - söker en arbets- eller en arbetsförsöksplats - håller på att avbryta sina studier eller skriva ut sig från sin läroanstalt - har avbrutit militär- eller civiltjänstgöringen - vill fundera tillsammans på olika alternativ och möjligheter - behöver hjälp med ärenden som gäller boende och utkomst - funderar på saker som gäller mental hälsa eller rusmedel. Arbetet utgår från de mål den unga själv har satt upp. Hjälpen ges helt avgiftsfritt och ytterst konfidentiellt. Vem som helst kan meddela oss om sin oro över en ung person. Vi söker tillsammans med den unga en lämplig tjänst och vi kan konkret hjälpa till att börja sköta ärendena vidare. Du kan enkelt ta kontakt genom att skicka meddelanden via Facebook, per telefon eller per e-post. Du kan också komma till Kultsa och prata med oss.
Uppsökande ungdomsarbete är avsett för ungdomar i åldern 15–29 år som behöver stöd i planeringen av framtiden och med att sköta saker i vardagen.

Du kan enkelt ta kontakt genom att skicka meddelanden via Facebook, per telefon eller per e-post. Du kan också komma till Kultsa och prata med oss.

 

Kontaktuppgifter:

Telefon: 040 480 2895, Vi är anträffbar må-to kl. 8-16.30, fr kl. 8-15

E-post: etsivatyo@vaasa.fi

Adress: Rådhusgatan, 2. vån., 65100 Vasa

Facebook Vaasan Etsivä Nuorisotyö Uppsökande