Du är här

Vaasa-opisto

Adress: 
Rådhusgatan 31
65100
VASA
Telefonservice
+35863253496
Vaasa_opisto_Raastuvankatu_31
Vaasa-opisto är Vasa stads finskspråkiga arbetarinstitut. Vaasa-opisto ordnar undervisning i språk samt färdighets-, konst- och kunskapsämnen. Förutom undervisning arrangerar institutet publika föreläsningar, exkursioner och evenemang. I Vaasa-opisto kan du hyra klassrum, auditoriet eller festsalen. Vaasa-opisto har verksamhetsenheter förutom i Vasa även i Storkyro, Lillkyro och Laihela. Läs mera om lokalhyrning och Vaasa-opistos verksamhet på institutets webbsidor.
Finska arbetarinstitutet i Vasa.

Kontakt person