Du är här

Vikinga förskola

Adress: 
Idrottsgatan 10
65200
VASA
Telefonservice
+358400991390
Vikinga förskolan har två förskolegrupper (A och B) med 13 barn. Verksamhetsidé: Låta barnen utvecklas mångsidigt i egen takt och i trygg miljö. Tillsammans med föräldrarna stöda barnen i deras individuella utveckling, stärka självkänslan och ge möjlighet att upptäcka lärandets och den sociala gemenskapens glädje. Tyngdpunktsområden är naturen, språk och kommunikation, matematik, logiskt tänkande och problemlösning (experiment), lek, fantasi och rörelseglädje och media användning.

Kontakt person