Du är här

Upplev Vasa

Simning för specialgrupper

Vasabor som hör till någon specialgrupp har möjlighet att ansöka om simkort som berättigar till 20 % rabatt på engångsbiljetten. Kortet ansöks från simhallen. Den grund som berättigar till rabattkortet ska bestyrkas (visa upp FPA-kort, kort för synskadade eller läkarintyg). För kortet behövs också ett passfoto. Kortets giltighetstid är 1 år. Behandlingen av kortansökan tar ungefär en vecka.

Grunderna för specialgruppernas simkort:

 • Invalider: invaliditetsprocent minst 50 % eller invaliditetsklass minst 11
 • Utvecklingsstörda: FPA:s vårdstödsbeslut + läkarintyg
 • CP-skadade: FPA:s vårdstödsbeslut
 • Synskadade: kortet för synskadade
 • MS-patienter: FPA-kort kod 109 + 303
 • Poliopatienter: läkarintyg
 • Reumatiker: FPA-kort kod 202
 • Mentalvårdspatienter: FPA-kort kod 112, förtidspension pga psykiska men, läkarintyg B eller C
 • Diabetiker: FPA-kort kod 103
 • Parkinsonpatienter: FPA-kort kod 110
 • Kranskärlspatienter: FPA-kort kod 206
 • Epilepsipatienter: FPA-kort kod 111
 • Astmapatienter: FPA-kort kod 203
 • Diagnostiserad dysfasi: FPA:s vårdstödsbeslut + läkarintyg
 • Cirkulationsstörning i hjärnan: läkarintyg
 • Cancerpatienter: läkarintyg
 • Hjärtbarn: läkarintyg
 • ADHD (barn under 15 år): läkarintyg

 

Utvecklingsstörda, CP-skadade, synskadade, ADHD (barn under 15 år) samt epileptiker beviljas kort som berättigar till inträde till simhallen för 1 assistent. De som har Parkinsons sjukdom får assistentkort om det finns angivet i läkarintyget.