Du är här

Upplev Vasa

Självständighetsdagens fest

I Vasa firas Finlands självständighet den 6.12 på många olika sätt.

kaupungintaloKuvio640x427.jpg

 

Shälvständighetsdagens huvudfest ordnas i stadhusets festsal och festen är öppen för alla.

Utöver festtal och uppvisningar tilldelas i festen stadens Kulturpris och stipendiet till årets unga kulturutövare .

 

Självständighetsdagsfest i Vasa i Stadshusets festsal ons. 6.12.2017 kl.15.00

Fritt inträde

Hälsningsord: Kultur- och idrottsnämndens

viceordförande Tommi Mäki

Festtal: Professor Matti Kuusimäki

Utdelning av kulturpriset och stipendiet Ung kulturutövare

Vaasan Jaakoon Säätiö-stiftelsens stipendier

Vasa stadsorkestrens festkonsert

Kaffeservering
 

Övrigt program i Vasa under Självständighetsdagen

08.00 Ljusen tänds vid hjältegravarna

09.00 Högtidlig flagghissning vid traditionsmuren, Kaserntorget

10.00 Tvåspråkig gudstjänst i Trefaldighetskyrkan

11.00 Gudstjänst i Lillkyro kyrka, hyllningsbesök vid hjältegraven samt fest i Savilahti-huset

11.30 Kransnedläggning vid hjältegravar och minnesmärken

14.00-16.00 Vasa Krigsveteranmuseum är öppet, Kyrkoespl. 22 A

16.45 Studenternas fackeltåg startar från Kaserntorget

17.00 Wasa Sångargilles, Pohjan Miehets och studentkårernas fosterländska tillställning vid Frihetsstatyn

 

Tilläggsinformation