Du är här

Upplev Vasa

Skogarnas allmänna arter

Skogarnas allmänna arter

Med allmänna skogsfågelarter avses arter som förekommer i alla skogstyper från lundar till moskogar. Dessa fåglar är inte särskilt krävande när det gäller livsmiljö och förekommer också i planterade och skötta ekonomiskogar. Vanliga skogsfågelarter är bland annat gärdsmyg, taltrast, ärtsångare och bofink.

luontovaasa_linnut_lintulajit_vaasassa_metsien_yleislajit_sekametsa_at.jpg

Blandskog. Bild Aaro Toivio.