Du är här

Upplev Vasa

Skogsduva

Skogsduva

Columba oenas

luontovaasa_uuttukyyhkyt_jn.jpg

Skogsduvorna flyttar tillbaka till Finland i mars. Under färden stannar de och söker mat vid vägrenar. Bild Jan Nyman.

 

Allmänt. Skogsduvan trivs på kulturmark, men häckar fåtaligt. Tyngdpunkten i förekomsten ligger i södra Finland. Skogsduvan är under häckningstiden omärkbar och skygg och förblir lätt oupptäckt.

  • Längd 33 cm
  • Häckar i spillkråkehål eller holkar
  • Flyttfågel. Övervintrar i sydvästra Europa
  • Livnär sig på frön och säd

 

Livsmiljö. Skogsduvan trivs speciellt bra i skogsdungar på landsbygden och i parker vid stora gårdar. Arten häckar i håligheter i träd och i holkar. På duvors vis lägger skogsduvan två ägg två eller tre gånger under häckningssäsongen. De sista ungarna kan därför finnas i boet ännu i september.

Förekomst i Vasa. Skogsduvan häckar fåtaligt i Vasa. Säkrast påträffas arten under vårflytten i mars-april på de vidsträckta åkrarna vid flygfältet eller på Söderfjärden. Under flytten trivs skogsduvan bra i ringduveflockar. Eftersom skogsduvan är mindre skiljs den lätt från ringduvan i dessa flockar.

luontovaasa_uuttukyyhky_skogsduva_pesintaindeksikartta.jpg

 

luontovaasa_pesimaindeksi_legenda_sve.jpg